Wszywka alkoholowa

Wszywka alkoholowa – Esperol, leczenie uzależnienia od alkoholu.

Wszywka alkoholowa, czyli Esperol – to farmakologiczna metoda leczenia uzależnienia od alkoholu. Zdania na jej temat są podzielone – jedni uważają, że jest to ostatnia deska ratunku dla osób dotkniętych chorobą alkoholową, inni natomiast uważają, że jest to metoda nieetyczna, która nie powinna być stosowana. Ocena jest więc kwestią indywidualną.

Jak działa wszywka alkoholowa?

Odtruwanie alkoholowe za pomocą wszywki, polega na podskórnym umieszczeniu implantu, który wymusza abstynencję. Esperol nie działa, jako środek leczniczy – nie sprawi więc, że osoba uzależniona nie będzie czuła pociągu do używki. Wszywka wywołuje reakcje alergiczne na alkohol. W przypadku spożycia dużej ilości alkoholu odnotowuje się reakcje, jak po silnym zatruciu. Esperol zahamowuje dehydrogenazę aldehydową. To właśnie dlatego w tkankach gromadzi się trujący aldehyd octowy.
Wszywka stosowana jest tylko wtedy, gdy pacjent wyrazi na to zgodę. Oczywiście pozostaje on pod stałym nadzorem specjalisty.

Czy wszywka alkoholowa jest skuteczna?

Wszywka wspomaga odtrucia poalkoholowe w dość niekonwencjonalny sposób. Już po kilkunastu minutach od spożycia alkoholu pacjent odczuwa nieprzyjemne objawy. Esperol w połączeniu z alkoholem może wywołać m.in. nudności, wymioty, niewydolność oddechowo – krążeniową, a także wiele więcej. W takim przypadku niezbędne jest natychmiastowe wezwanie pomocy. Osoba uzależniona, mając świadomość negatywnych konsekwencji picia alkoholu ma większą motywację do tego, aby powstrzymać się od picia.

Ośrodek ARKA jest jednym z najpopularniejszych placówek w kraju. Nowoczesne metody leczenia uzależnień oraz grono doświadczonych ekspertów, daje gwarancję pozytywnych efektów terapii.