Terapeuci uzależnień

Poznaj nasz zespół

Terapeuci uzależnień w Arce

W naszym kraju funkcjonuje coraz więcej ośrodków leczenia uzależnień. Jednym z nich jest Ośrodek Arka w Wiśle. W placówce zatrudnieni są wyspecjalizowani terapeuci uzależnień, którzy pomagają chorym w walce z nałogiem. Nieważne czy jesteś osobą uzależnioną od alkoholu, narkotyków, hazardu czy leków psychotropowych. W zależności od specyfiki problemu, wykwalifikowany specjalista na podstawie wywiadu z pacjentem, jego dokumentacji medycznej a także indywidualnych preferencji dobierze optymalną metodę terapii. Nasza oferta terapeutyczna obejmuje indywidualny plan terapii, psychoterapię grupową, intensywną psychoterapię indywidualną, psychoedukację oraz farmakologię.

Poznaj nasz zespół terapeutów ze Śląska.

Dorota Byrska – terapia online tel. 782 082 676 lub skype arkaterapia@gmail.com.

Certyfikowany psychoterapeuta uzależenień, magister pedagogiki. Absolwentka resocjalizacji z profilaktyką społeczną na  Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Szkoły Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień w Broku. Bierze czynny udział w cyklu szkoleń Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Profilaktyce i Terapii Uzależnień  – Akademia Myśli i Emocji w Warszawie. Poza byciem terapeutą w naszym ośrodku, pracuje również w Centrum Psychiatrii – Ośrodku Terapii Uzależnień; w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zajmuje się także działalnością profilaktyczną wśród młodzieży. W  swojej pracy integruje różne podejścia terapeutyczne. Swoją wiedzę systematycznie poszerza, biorąc udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach.


Radosław Kluz
 – absolwent pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego oraz Specjalista Terapii Uzależnień. Uczestnik szeregu szkoleń dotyczących problematyki uzależnień (certyfikat nr. SP/1272/2016 – PTZN). Doświadczenie głównie zdobyte we współpracy z młodzieżą i dorosłymi w ośrodkach ambulatoryjnych, jak i stacjonarnych. Od wielu lat stosuje różnego rodzaju formy terapii ze swoimi pacjentami (indywidualne, grupowe, krótkoterminowe i długoterminowe). Aktualnie objął stanowisko terapeuty nadzorującego przebieg procesu terapeutycznego w naszym ośrodku ARKA. 


Klaudia Lamch – terapia online tel. 782 082 605 (tymczasowo nieczynny) lub skype arkaterapia@gmail.com

Mgr psychologii klinicznej, ukończyła wydział psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Odbyła staże na Oddziale Psychiatrii Sądowej w Szpitalu Klinicznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie oraz w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego „Szansa” w Pławniowicach. Posiada ponad 15-letnią praktykę w zawodzie psychologa, diagnosty, terapeuty indywidualnego i grupowego. Psycholog z niemal 20 letnim doświadczeniem. Pracuje w nurcie integracyjnym. W pracy cechuje ją zaangażowanie w problemy pacjenta, uwaga oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa. Pracuje głównie z osobami dorosłymi oraz młodzieżą.

Specjalizacje: Konsultacje psychologiczne dla młodzieży, dorosłych, par i rodzin, testy osobowościowe dla dorosłych i młodzieży: Wielowymiarowy Minnesocki Inwentarz Osobowości MMPI-2, NEO-PI-R – Inwentarz Osobowości NEO-PI-R, TAT – Test Apercepcji Tematycznej, praca z zaburzeniami lękowymi, emocjonalnymi, depresyjnymi, niskim poczuciem własnej wartości), praca z osobami przeżywającymi trudności w relacjach interpersonalnych, wsparcie w trudnych i kryzysowych sytuacjach życiowych (rozwód, adaptacja do nowego środowiska, żałoba), praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, praca z rodzicami przeżywającymi trudności wychowawcze, praca nad rozwojem osobistym, terapia zaburzeń osobowości, prowadzi autorskie zajęcia psychoedukacyjne. Szkolenia w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej. Udział w wielu konferencjach i szkoleniach naukowych.

Nasza opieka medyczna

Dr. Anna Kolebacz – lekarz współpracujący

Ratownik medyczny – wieloletni staż w Pogotowiu Ratunkowym

Pozostali członkowie zespołu

Weronika Krężelok – Opiekun grupy,  pedagog specjalny. Absolwentka pedagogiki specjalnej, specjalizacji resocjalizacja na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktualnie w trakcie studiów na kierunku: Pedagogika, specjalność – resocjalizacja z socjoterapią na Uniwersytecie Papieskim. Swoje doświadczenie zdobywała odbywając praktyki w Dziennym Ośrodku Terapii Uzależnień w Krakowie, a także w jednym z krakowskich Ośrodków Kuratorskich. Brała udział w certyfikowanym szkoleniu dotyczącym zaburzeń uprawiania hazardu oraz innych nałogów behawioralnych.


Zajęcia warsztatowo – tematyczne:

Anna Górecka – terapeuta współpracujący z Ośrodkiem

Ośrodek leczenia Wisła

terapia alkoholowa