Terapeuci uzależnień

Poznaj nasz zespół

Terapeuci uzależnień w Arce

W naszym kraju funkcjonuje coraz więcej ośrodków leczenia uzależnień. Jednym z nich jest Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień Arka w Wiśle w województwie śląskim. W placówce zatrudnieni są wyspecjalizowani terapeuci uzależnień, którzy pomagają chorym w walce z nałogiem. Nieważne czy jesteś osobą uzależnioną od alkoholu, narkotyków, hazardu czy leków psychotropowych. W zależności od specyfiki problemu, wykwalifikowany terapeuta uzależnień na podstawie wywiadu z pacjentem, jego dokumentacji medycznej a także indywidualnych preferencji dobierze optymalne leczenie uzależnienia, bez względu na to, czy będzie to terapia antyalkoholowa, czy inna terapia. Nasza oferta terapeutyczna obejmuje indywidualny plan terapii, psychoterapię grupową, intensywną psychoterapię indywidualną, psychoedukację oraz farmakologię.

Poznaj nasz zespół terapeutów ze Śląska.

Dorota Byrska – terapia online tel. 782 082 676 lub skype arkaterapia@gmail.com.

Certyfikowany psychoterapeuta uzależenień, magister pedagogiki. Absolwentka resocjalizacji z profilaktyką społeczną na  Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Szkoły Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień w Broku. Bierze czynny udział w cyklu szkoleń Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Profilaktyce i Terapii Uzależnień  – Akademia Myśli i Emocji w Warszawie. Poza byciem terapeutą uzależnień w naszym ośrodku, pracuje również w Centrum Psychiatrii – Ośrodku Terapii Uzależnień; w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zajmuje się także działalnością profilaktyczną wśród młodzieży. W  swojej pracy integruje różne podejścia terapeutyczne. Swoją wiedzę systematycznie poszerza, biorąc udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach.


Radosław Kluz
– absolwent pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego oraz Specjalista Terapii Uzależnień. Uczestnik szeregu szkoleń dotyczących problematyki uzależnień (certyfikat nr. SP/1272/2016 – PTZN). Doświadczenie głównie zdobyte we współpracy z młodzieżą i dorosłymi w ośrodkach ambulatoryjnych, jak i stacjonarnych. Od wielu lat stosuje różnego rodzaju formy terapii uzależnień ze swoimi pacjentami (indywidualne, grupowe, krótkoterminowe i długoterminowe). Aktualnie objął stanowisko terapeuty nadzorującego przebieg procesu terapeutycznego w naszym ośrodku ARKA. 


Klaudia Lamch – terapia online tel. 782 082 605 (tymczasowo nieczynny) lub skype arkaterapia@gmail.com

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii organizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej). Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową zorientowaną psychodynamicznie.

W trakcie pracy z pacjentem, pomagam mu w zrozumieniu przyczyn jego problemów oraz wypracowaniu bardziej pomocnych, konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wyzwaniami życiowymi.

W swojej pracy pomagam zarówno osobom uzależnionym, jak i tym, które doświadczyły skutków uzależnienia występującego w rodzinie.

Nasza opieka medyczna

Dr. Anna Kolebacz – lekarz współpracujący

Ratownik medyczny – wieloletni staż w Pogotowiu Ratunkowym

Pozostali członkowie zespołu

Weronika Krężelok – Opiekun grupy,  pedagog specjalny, terapeuta uzależnień. Absolwentka pedagogiki specjalnej, specjalizacji resocjalizacja na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktualnie w trakcie studiów na kierunku: Pedagogika, specjalność – resocjalizacja z socjoterapią na Uniwersytecie Papieskim. Swoje doświadczenie zdobywała odbywając praktyki w Dziennym Ośrodku Terapii Uzależnień w Krakowie, a także w jednym z krakowskich Ośrodków Kuratorskich. Brała udział w certyfikowanym szkoleniu dotyczącym zaburzeń uprawiania hazardu oraz innych nałogów behawioralnych.


Zajęcia warsztatowo – tematyczne:

Anna Górecka – terapeuta współpracujący z Ośrodkiem

Ośrodek leczenia Wisła

terapia alkoholowa