Syndrom DDA

Syndrom DDA Dzieci Dorosłych Alkoholików

DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW

Alkoholizm nie jest chorobą wyłącznie jednego człowieka, alkoholizm to choroba rodzinna, dotykająca każdego członka tej wspólnoty i wywierająca na nią niezwykle niszczący wpływ. Im więcej osób to zrozumie, tym większa szansa na to, że ludzi decydujących się na leczenie i ośrodek odwykowy będzie przybywać.

Syndrom DDA

Uzależnienie od alkoholu któregokolwiek z rodziców sprawia, że dzieci stają się niewidzialnymi ofiarami choroby alkoholowej, co równie tragiczne prawdopodobieństwo tego, że same zostaną alkoholikami, jest nawet cztery razy większe, niż w przypadku innych dzieci. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono także, że córki alkoholików o wiele częściej wychodzą za mąż za osoby mające skłonność do nadużywania alkoholu, powtarzając jednocześnie ten sam, dysfunkcyjny cykl pokoleniowy. Dlaczego tak się dzieje?

W ostatnim czasie wyraźnie wskazuje się na to, że maltretowane przemocą psychiczną, bądź nawet fizyczną dzieci alkoholików cierpią na dokładanie takie same objawy, jak dorośli z diagnozą Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD), stając się zakładnikami i ofiarami wojny psychologicznej, na którą nie miały żadnego wpływu. Przemoc psychiczna, jakiej w różnym stopniu doświadczają dzieci alkoholików, odbiera im poczucie bezpieczeństwa oraz własnej wartości. Nieustanne kłótnie, nieprzewidywalne wydarzenia, sprzeczność komunikatów, jakie otrzymują od rodziców, czy wreszcie lekceważenie i oszustwa powodują, że życie w ciągłym strachu i lęku kładzie się cieniem na całe ich dorosłe życie. Porównanie Dzieci Dorosłych Alkoholików do ofiar wojny nie jest wcale przypadkowe. Dzieci alkoholików każdego dnia muszą walczyć o przetrwanie, żyjąc w zupełnie niezrozumiałym dla nich świecie, pełnym stresu i dotykania granic ludzkiej wytrzymałości. Podobnie, jak weterani kończący swoją misję na wojnie, największy problem mają wtedy, kiedy muszą dostosować się do reguł dorosłego, samodzielnego życia, z którym bardzo często nie dają sobie rady, ponieważ nikt nie pokazał im jak to robić…

Szukaj pomocy dla siebie i bliskich

Wiedząc o tym, jak bardzo poważnym problemem jest syndrom DDA, zastanów się nad tym, czy Ty lub być może ktoś z Twojego otoczenia nie potrzebuje aktualnie pomocy, aby wyjść z choroby alkoholowej. Ośrodek leczenia uzależnień może pomóc nie tylko osobie, która dotknięta jest alkoholizmem, ale i całej jego rodzinie w powrocie do równowagi i odzyskania sensu życia. Więcej informacji znajdziesz na stronie tutaj.