3 tygodnie terapii podstawowej

alkoholizm leczenieTerapia zespołu uzależnienia to w pierwszym etapie przerwanie ciągłego zatruwania organizmu. Po oczyszczeniu organizmu i uporaniu się z fizycznym przymusem przyjmowania substancji prowadzimy intensywny proces terapii. Początkowo w trybie stacjonarnym w naszej Klinice. Terapia podstawowa obejmuje 3 tygodnie /21 dni/.

Zgodnie z zaleceniami zespołu ekspertów Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (http://www.parpa.pl) leczenie powinno trwać 6-8 tygodni. Pacjentom naszej Kliniki również zalecamy taki okres terapii podstawowej, bo każde uzależnienie jest inne. Niektóre osoby potrzebują dłuższego pobytu, aby nauczyć się żyć na trzeźwo.

Po zakończeniu programu podstawowego proponujemy kontynuowanie leczenia we współpracy z naszą Kliniką w formie dochodzącej. Dzięki dokładnie zaplanowanemu programowi leczenia Pacjent naszej Kliniki po wypisaniu z ośrodka nie zostaje sam. Kontynuując terapię w zaproponowany przez nas sposób ma możliwość skonfrontowania się z rzeczywistością, ze swoją codziennością, życiem rodzinnym i zawodowym.

Forma Stacjonarna – 21 dni

 • Pełny pakiet zajęć psychoedukacyjnych,
 • Terapia indywidualna,
 • Spotkania grupy terapeutycznej,
 • Zajęcia warsztatowe i treningi,
 • Konsultacje lekarskie,
 • Konsultacje dla rodzin osób przebywających w naszym ośrodku,
 • Możliwość kontynuacji terapii po zakończonym pobycie w ośrodku,
 • Pełne wyżywienie,
 • Zakwaterowanie- pokoje 1- osobowe i 2- osobowe z łazienkami.
Zapewniamy komfortowe warunki pobytu i pełną dyskrecję. Oferujemy również wielospecjalistyczną opiekę medyczną pod okiem doświadczonych lekarzy. W razie konieczności, gdy stan naszego Podopiecznego tego wymaga, zapewniamy także detoksykację organizmu przed terapią właściwą, polegającą na pracy z naszymi psychoterapeutami.
W czasie wolnym organizujemy naszym Podopiecznym zajęcia rekreacyjne, spacery, wyjścia na góry; Czantorię i Równicę, zwiedzanie skoczni im. Małysza, wyjścia na basen w Hotelu Gołębiewski. Wyjścia poza teren ośrodka tylko z terapeutą i grupą. Prócz naszej wiedzy i klinicznych doświadczeń, wynikających z praktyki, korzystamy również z praktycznej wiedzy o uzależnieniu i procesie trzeźwienia, wynikającej z osobistych doświadczeń osób współpracujących z nami. Naszą ideą jest stworzenie idealnych warunków do leczenia: profesjonalna psychoterapia komfortowa, ciepła, domowa atmosfera wypoczynek. Wśród członków zespołu są również osoby, które od wielu lat radzą sobie skutecznie z własnymi uzależnieniami i po odbyciu odpowiednich szkoleń uzyskały kwalifikacje pozwalające na wykonywanie zawodu terapeuty uzależnień. Osoby te poza profesjonalną wiedzą mogą służyć pacjentom własnym doświadczeniem w tym jak żyć godnie ze swoją chorobą.

Forma Ambulatoryjna

 • Konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych,
 • Konsultacje dla rodzin osób uzależnionych,
 • Konsultacje dla osób współuzależnionych,
 • Zajęcia warsztatowe dla osób uzależnionych i ich rodzin,
W naszym ośrodku terapia podstawowa wynosi 21 dni!