O nas

Poznaj nasz zespół

Nasi terapeuci

Radosław Kluz – absolwent pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego oraz Specjalista Terapii Uzależnień. Uczestnik szeregu szkoleń dotyczących problematyki uzależnień (certyfikat nr. SP/1272/2016 – PTZN). Doświadczenie głównie zdobyte we współpracy z młodzieżą i dorosłymi w ośrodkach ambulatoryjnych, jak i stacjonarnych. Od wielu lat stosuje różnego rodzaju formy terapii ze swoimi pacjentami (indywidualne, grupowe, krótkoterminowe i długoterminowe). Aktualnie objął stanowisko terapeuty nadzorującego przebieg procesu terapeutycznego w naszym ośrodku ARKA. 

Klaudia Lamch – terapia online tel. 782 082 605 (tymczasowo nieczynny) lub skype arkaterapia@gmail.com

Psycholog kliniczny, odbyte szkolenia w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, trener umiejętności miękkich. Swoje doświadczenie zdobywała odbywając staże na Oddziale Psychiatrii Sądowej w Szpitalu Klinicznym w Krakowie oraz w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego “Szansa”. Od 15 lat współpracuje z placówkami medycznymi, terapeutycznymi, opiekuńczymi i szkoleniowymi, pracując jako psycholog, diagnosta, terapeuta indywidualny i grupowy. Prowadzi szkolenia w zakresie umiejętności miękkich i budowania zespołu. W swojej terapii integruje podejścia terapeutyczne dostosowując pomoc do potrzeb klientów. Poza pracą zawodową, angażuje się w działania fundacji, zajmującej się promowaniem udzielania pierwszej pomocy i edukacji w tym zakresie najmłodszych. 

Dorota Byrska – terapia online tel. 782 082 676 lub skype arkaterapia@gmail.com.

Magister pedagogiki, specjalista psychoterapii uzależnień (w trakcie certyfikacji). Absolwentka resocjalizacji z profilaktyką społeczną na  Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Szkoły Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień w Broku. Bierze czynny udział w cyklu szkoleń Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Profilaktyce i Terapii Uzależnień  – Akademia Myśli i Emocji w Warszawie. Poza byciem terapeutą w naszym ośrodku, pracuje również w Centrum Psychiatrii – Ośrodku Terapii Uzależnień; w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zajmuje się także działalnością profilaktyczną wśród młodzieży. W  swojej pracy integruje różne podejścia terapeutyczne. Swoją wiedzę systematycznie poszerza, biorąc udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach.

Nasza opieka medyczna

Dr. Anna Kolebacz – lekarz współpracujący

Ratownik medyczny – wieloletni staż w Pogotowiu Ratunkowym

Pozostali członkowie zespołu

Opiekun grupy w naszym ośrodku Arka

Ośrodek leczenia Wisła

terapia alkoholowa