O nas

Poznaj nasz zespół

Nasi terapeuci

Dorota Byrska – terapia online tel. 782 082 676 lub skype arkaterapia@gmail.com.

Certyfikowany psychoterapeuta uzależenień, magister pedagogiki. Absolwentka resocjalizacji z profilaktyką społeczną na  Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Szkoły Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień w Broku. Bierze czynny udział w cyklu szkoleń Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Profilaktyce i Terapii Uzależnień  – Akademia Myśli i Emocji w Warszawie. Poza byciem terapeutą w naszym ośrodku, pracuje również w Centrum Psychiatrii – Ośrodku Terapii Uzależnień; w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zajmuje się także działalnością profilaktyczną wśród młodzieży. W  swojej pracy integruje różne podejścia terapeutyczne. Swoją wiedzę systematycznie poszerza, biorąc udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach.

Radosław Kluz – absolwent pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego oraz Specjalista Terapii Uzależnień. Uczestnik szeregu szkoleń dotyczących problematyki uzależnień (certyfikat nr. SP/1272/2016 – PTZN). Doświadczenie głównie zdobyte we współpracy z młodzieżą i dorosłymi w ośrodkach ambulatoryjnych, jak i stacjonarnych. Od wielu lat stosuje różnego rodzaju formy terapii ze swoimi pacjentami (indywidualne, grupowe, krótkoterminowe i długoterminowe). Aktualnie objął stanowisko terapeuty nadzorującego przebieg procesu terapeutycznego w naszym ośrodku ARKA.


Klaudia Lamch – terapia online tel. 782 082 605 (tymczasowo nieczynny) lub skype arkaterapia@gmail.com

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii organizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej). Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.
Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową zorientowaną psychodynamicznie.
W trakcie pracy z pacjentem, pomagam mu w zrozumieniu przyczyn jego problemów oraz wypracowaniu bardziej pomocnych, konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wyzwaniami życiowymi.
W swojej pracy pomagam zarówno osobom uzależnionym, jak i tym, które doświadczyły skutków uzależnienia występującego w rodzinie.

Nasza opieka medyczna

Dr. Anna Kolebacz – lekarz współpracujący

Ratownik medyczny – wieloletni staż w Pogotowiu Ratunkowym

Pozostali członkowie zespołu

Weronika Krężelok – Opiekun grupy,  pedagog specjalny. Absolwentka pedagogiki specjalnej, specjalizacji resocjalizacja na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktualnie w trakcie studiów na kierunku: Pedagogika, specjalność – resocjalizacja z socjoterapią na Uniwersytecie Papieskim. Swoje doświadczenie zdobywała odbywając praktyki w Dziennym Ośrodku Terapii Uzależnień w Krakowie, a także w jednym z krakowskich Ośrodków Kuratorskich. Brała udział w certyfikowanym szkoleniu dotyczącym zaburzeń uprawiania hazardu oraz innych nałogów behawioralnych.

Zajęcia warsztatowo – tematyczne:

Anna Górecka – terapeuta współpracujący z Ośrodkiem