Leczenie zespołów uzależnień

Leczenie zespołów uzależnień. Leczenie nałogów: alkoholizm, narkomania, lekomania.

Zespół uzależnienia jest chorobą przewlekłą dotyczącą zarówno sfery fizycznej, jak i psychicznej. W przebiegu tej choroby rozwijają się różne powikłania i choroby towarzyszące, składające się na indywidualny obraz osoby uzależnionej.

Najczęstszymi towarzyszącymi chorobami są:
– zaburzenia lękowe
– zaburzenia snu
– nadciśnienie tętnicze (lub raczej nieprawidłowe wysokie ciśnienie tętnicze)
– zaburzenia rytmu serca
– zaburzenia funkcji wątroby
– choroba wrzodowa
– padaczka

Zaburzenia funkcjonowania organizmu mają złożoną naturę. Cześć z nich ustępuje szybko po detoksykacji organizmu, natomiast część może utrzymywać się po wielu miesiącach abstynencji.

Kto powinien zajmować się leczeniem osób uzależnionych?
Czy uzależnienie to choroba psychiczna?
Jak skutecznie leczyć osoby uzależnione?

W Klinice Leczenia Uzależnień „Arka” w Wiśle postaraliśmy się odpowiedzieć sobie na te niezwykle trudne pytania. Trudne w kontekście trwałości efektów podjętego leczenia.

Przez kilka lat działalności, (wcześniej jako Ośrodek „Tęcza Beskidu” w Ustroniu) opracowaliśmy model postępowania z pacjentem uzależnionym. Intensywny program psychoterapii połączyliśmy z szeregiem zajęć, uczących naszych Pacjentów życia w trzeźwości. Działania terapeutów wspieramy lekami, jeżeli Pacjent tego wymaga.

Opiekę nad pacjentami sprawuje jeden lekarz – specjalista chorób wewnętrznych z kilkuletnim stażem w lecznictwie odwykowym. W przypadkach towarzyszących chorób psychicznych (np. schizofrenia, zaburzenia psychotyczne) zapraszamy na konsultacje lekarza psychiatrę. Współpraca z pobliskimi placówkami medycznymi pozwala nam zaoferować naszym Pacjentom również szereg dodatkowych badań diagnostycznych (badania laboratoryjne, TK, usg, próby wysiłkowe, inne).

Do naszej Kliniki trafia wielu pacjentów po wcześniejszych próbach leczenia w innych prywatnych ośrodkach.

Naszym sukcesem jest to, że w czasach ogromnej konkurencji na rynku prywatnych ośrodków leczenia uzależnień, my wciąż możemy zagwarantować naszym Pacjentom wysoką jakość świadczeń.

Nasi Pacjenci są dowodem na to, że prowadzimy skuteczną terapię.