Jak rozmawiać z osobą, która ma problem alkoholowy?

Rozmowa przy alkoholu wydaje się być łatwiejsza

Rozmowa z alkoholikiem to wyjątkowo stresujące zadanie, przed jakim stają bliscy osoby z problemem alkoholowym. Wielu przez długi czas unika jej podjęcia w obawie o reakcję uzależnionego i pogorszenie i tak już trudnych relacji. Rozmowy o alkoholizmie nie warto jednak odwlekać. Im szybciej zostanie ona przeprowadzona, tym prędzej można przystąpić do realnej walko z uzależnieniem. Warto natomiast dokładnie przemyśleć, co i kiedy chce się powiedzieć.

Milczenie to ciche przyzwolenie

Elementem choroby alkoholowej jest zachowanie najbliższych osób w otoczeniu alkoholika. Na ogół przyjmują one role współuzależnionych. Ze względu na strach, wstyd i inne, negatywne emocje początkowo bagatelizują problem i ukrywają go przed dalszą rodziną czy sąsiadami. Stwarzają zatem idealne warunki dla alkoholika do picia bez odczuwania konsekwencji swoich czynów. Dopiero szczera, otwarta rozmowa na temat problemu alkoholowego może przerwać ten toksyczny dla obu stron schemat.

Unikanie impulsywnych reakcji

Na ogół osoby tłumiące w sobie negatywne emocje związane z problemem alkoholowym swoich bliskich wybuchają w sytuacjach kryzysowych. Należy tego unikać – znacznie lepiej jest odizolować się od osoby uzależnionej na czas, gdy nie jest ona trzeźwa. Do rozmowy z alkoholikiem powinno się przystąpić po wyciszeniu emocji. Dobrze jest ułożyć wcześniej scenariusz takiej rozmowy. W tym celu warto skonsultować się z terapeutą uzależnień, który udzieli cennych wskazówek bliskim uzależnionego, podpowie jak wygląda leczenie uzależnień, na co zwrócić uwagę proponując osobie chorej terapię.

Rozmowa na trzeźwo i w większym gronie

Na rozmowę z alkoholikiem należy wybrać moment, w którym osoba uzależniona jest trzeźwa. Ze względu na stres towarzyszący takiej rozmowie, warto zorganizować kilkuosobową interwencję. Powinny brać w niej udział dorosłe osoby najbliższe alkoholikowi: rodzina oraz przyjaciele. Grupa osób da sobie wzajemne wsparcie, a osoba uzależniona uświadomi sobie, na jak wielu bliskich ma wpływ jej problem alkoholowy.

Opisywanie uczuć i przyzwolenie na wypowiedź

W trakcie rozmowy z osobą uzależnioną od alkoholu powinno się opierać na faktach, posługując się na przykład porównywaniem przeszłości z teraźniejszością. Trzeba również opisywać swoje uczucia związane z alkoholizmem. W ten sposób można najwierniej przedstawić swoją perspektywę, jednak bez obwiniania i zastraszania drugiej osoby. Warto opisywać swój smutek, strach i cierpienie, aby uświadomić te konsekwencje alkoholikowi. Należy również wysłuchać jego odczuć, tworząc atmosferę wzajemnego zrozumienia i zaufania.

Rozmowa o konsekwencjach

Alkoholik musi sam podjąć decyzję o leczeniu uzależnienia – nie można go do tego zmusić. Wysoce prawdopodobne jest, że początkowo będzie on wypierać swój problem. Ma to ścisły związek z zaburzeniami w postrzeganiu rzeczywistości, jakich doświadcza. Z tego powodu szczególnie osoby uzależnione powinny mieć świadomość konsekwencji swoich czynów. Warto porozmawiać z nimi o skutkach zdrowotnych alkoholizmu, a także wyznaczyć własne granice – na przykład poinformować o separacji, gdy osoba uzależniona znowu się upije i będzie agresywna. Należy również wspomnieć o zaprzestaniu ukrywania problemu alkoholowego przed osobami z zewnątrz.

Udzielenie wsparcia

Walka z uzależnieniem to duże wyzwanie dla każdego alkoholika. Z tego powodu powinien mieć on świadomość wsparcia od swoich bliskich. W trakcie rozmowy można zaproponować alkoholikowi terapię we wcześniej wybranym ośrodku leczenia uzależnień alkoholowych opisując przebieg takiej terapii.Jednocześnie trzeba przedstawić konsekwencje rezygnacji z oferowanej pomocy – przykładowo rozstanie lub zamieszkanie osobno.

Czas na zastanowienie

Nierzadko rozmowa o alkoholizmie nie przynosi od razu upragnionych skutków. Alkoholik potrzebuje czasu na przemyślenie swoich czynów, przyznanie się przed sobą do uzależnienia od alkoholu i zaakceptowanie nowej sytuacji, w jakiej się znalazł. W dużej mierze jest to powiązane z konsekwencjami uzależnienia, jakich alkoholik musi doświadczyć. Mimo tego, warto nawiązywać do terapii uzależnień oraz regularnie przybliżać miejsce jakim jest prywatny ośrodek leczenia uzależnień alkoholowych.