Dobry terapeuta uzależnień – czym się charakteryzuje?

Decyzja o podjęciu terapii uzależnienia stanowi bardzo duże wyzwanie. Wiążą się z nią negatywne emocje, takie jak strach przed nieznanym, poczucie wstydu, a także wątpliwości w sytuacjach kryzysowych. Wszystkie te negatywne odczucia załagodzić może profesjonalny terapeuta uzależnień. Relacja terapeutyczna podczas leczenia uzależnienia w znacznym stopniu ułatwia dotrzymanie postanowienia o trzeźwości. W jaki dokładnie sposób terapeuta uzależnień zwiększa szanse na sukces odwyku od nałogów i używek?

Kim jest terapeuta uzależnień?

Terapeuta uzależnień to osoba posiadająca wyższe wykształcenie w zakresie psychologii, pedagogiki lub medycyny. Dysponuje certyfikatem świadczącym o ukończeniu kursu leczenia uzależnień. Może także być w trakcie certyfikacji. Odpowiednie wykształcenie terapeuty uzależnień stanowi gwarant profesjonalnej wiedzy i umiejętności. Można mieć pewność co do jego doświadczenia w pracy z pacjentami, a także względem dysponowania przez niego bezpiecznymi metodami leczenia. Pracę terapeuty uzależnień charakteryzuje ustawiczne kształcenie, aby utrzymywać kwalifikacje. Dlatego też posiada on szeroką, aktualną wiedzę na temat uzależnień, które potwierdzają lata nauki teoretycznej, liczne staże zawodowe, udział w warsztatach, treningach interpersonalnych oraz superwizjach.

Na czym polega praca terapeuty uzależnień?

Praca terapeuty uzależnień jest wieloaspektowa, a jej metodologia różni się nie tylko w zależności od konkretnego uzależnienia, ale także indywidualnego charakteru każdego pacjenta. Podstawowe zadanie terapeuty uzależnień to ustalenie spersonalizowanego planu terapii. Terapeuta uzależnień nie tylko uświadamia pacjentowi potrzebę wprowadzenia zmian w życie, ale również udziela profesjonalnego wsparcia oraz motywacji do walki z uzależnieniem. Tworzy skuteczne strategie mające na celu zapobieganie powrotowi do nałogu w sytuacjach kryzysowych.

Cechy dobrego i skutecznego terapeuty

Kluczowa cecha dobrego terapeuty to przede wszystkim zaawansowane umiejętności interpersonalne. Taka osoba powinna być zarówno sympatyczna i charyzmatyczna, jak i posiadać duże pokłady empatii oraz uważności. Dobry terapeuta uważnie słucha pacjenta i w sposób wnikliwy podchodzi do jego problemów. Duże znaczenie odgrywa przy tym profesjonalizm i stabilność emocjonalna, które wzbudzają zaufanie i zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Bezwarunkowa akceptacja i szacunek ze strony terapeuty oznacza tolerancję, zrozumienie i poszanowanie wartości pacjenta. Ponieważ terapeuta wchodzi w świat osoby uzależnionej bez uprzedzeń, pacjent ma doskonałe warunki do bycia szczerym. Zaangażowanie w wewnętrzny świat pacjenta, jego doświadczenia i emocje musi jednak być szczere i autentyczne. Skuteczny terapeuta jest uważny także na komunikaty niewerbalne, na przykład gesty czy postawę ciała.

Dlaczego praca z terapeutą i dobra relacja jest tak ważna w procesie leczenia uzależnień?

Wsparcie wykwalifikowanego terapeuty to nieoceniona pomoc w wyjściu z uzależnienia. W czasie współpracy z terapeutą uzależnień pacjent zyskuje niezbędne poczucie zrozumienia i zaangażowanie we własny problem przez drugiego człowieka. Terapeuta w sposób jasny i czytelny objaśnia poszczególne etapy leczenia oraz tłumaczy trudne objawy uzależnienia. Komunikacja z terapeutą jest dostosowana specjalnie do danego pacjenta – jego kultury, usposobienia, samopoczucia, doświadczeń i aktualnych potrzeb. Porozumienie, akceptacja i współpraca z drugim człowiekiem znacznie ułatwiają skuteczne zerwanie z nałogiem. Można także lepiej poznać siebie i odkryć na nowo swój potencjał – w czasie terapii wydobywane są zasoby pacjenta.

Dlaczego warto zgłosić się po pomoc?

Wysoka skuteczność terapii uzależnień dotyczy 75-80% pacjentów, którzy zdecydowali się na współpracę z terapeutą. Uświadomienie problemu przez autorytet z zewnątrz gwarantuje lepszy wgląd w siebie niż trudne relacje z najbliższym otoczeniem. Oparcie na rzetelnych dowodach badawczych nie podlega kwestionowaniu. Profesjonalista pomaga odzyskać wiarę w siebie i swoją sprawczość. Przeciwdziała powrotowi do złych nawyków, utwierdzając w powodzeniu terapii.

Jak szukać dobrego terapeuty uzależnień?

Niezależnie od tego czy potrzebujesz terapeuty uzależnień, czy też poszukujesz ośrodka terapeutycznego, szczególne znaczenie ma zakres terapii dostosowany do Twoich potrzeb. Różnego rodzaju uzależnienia wymagają odmiennych metod terapii. Dotyczy to między innymi uzależnień chemicznych, behawioralnych, mieszanych albo krzyżowych. Jeśli oprócz uzależnienia cierpisz także na inne zaburzenia psychiczne, jak na przykład depresja, Twój terapeuta powinien być wykształcony także w tym kierunku. Dlatego przed wyborem terapeuty lub ośrodka leczenia uzależnień tak ważne jest zapoznanie się z kadrą specjalistów. Warto sprawdzić informacje na temat wykształcenia, kursów, warsztatów i stosowanych metodach pracy przez terapeutę. Jeśli rozważasz odwyk w ośrodku terapeutycznym, odległość od domu nie ma dużego znaczenia. Natomiast warto, aby regularne spotkania z terapeutą uzależnień, do którego będziesz dojeżdżać, nie miały zbyt odległej lokalizacji od Twojego miejsca zamieszkania.